Kits


 
1 to 5 of 5 Items

Camellia Pillow Cover Sashiko Coaster Set wcase Sashiko Katrinka Sweet Blossom Wallhanging Kit #1 100% Cotton Fabric Troy 24

View Large Image

View Large Image

View Large Image
Price:     $ 44.00
Price:     $ 28.00
Price:     $ 24.00


Katrinka Sweet Blossom Wallhanging Kit #2 100% Cotton Fabric Troy 24 - copy Pinwheel Placemat Sashiko Kit

View Large Image

View Large Image
Price:     $ 24.00
Price:     $ 29.00